Sərəncamlar

        1.Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli, 205-05/S  nömrəli sərəncamı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində “Mənəvi Dəyərlər Fondu” yaradılmışdır.