Etik Davranış

1.DÖVLƏT QULLUQÇULARININ ETİK DAVRANIŞ QAYDALARI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

2.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DİNİ QURUMLARLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNDƏ QULLUQ KEÇƏN DÖVLƏT QULLUQÇULARININ ETİK DAVRANIŞ QAYDALARI